Bahsine Kültürü

Bahsine, Türkiye’nin batı kıyılarında bulunan Antalya bölgesinde yaşayan bir kültürdür. Bahsine kültürü, tarihi kaynaklarda M.Ö. 2000 yıllarına kadar uzanan Muğla, Finike ve Antalya çevresindeki köylerde görülebilmektedir.

Bahsine kültürünü oluşturan unsurlar arasında denizcilik, hukuk, geleneksel bilgiler, mitoloji, ticaret, sağlık gibi çok sayıda alan yer almaktadır. Geleneksel Bahsine kültüründe en önemli unsurlar arasında İnanç, Kültür, Tarih, Dil, Müzik, Ticaret ve Sağlık yer almaktadır.

Bahsine kültüründe İnanç, Hatta muhammadelim, Sosyal Aşiretler, Geleneksel Yemekler, Giyim tarzı ve Kalıplar, Müzik, Sanat ve El Sanatları önemli yer tutmaktadır. Bahsineler, geleneksel kültürleri yaşamak ve sürdürmek için çalışmaktadır.

Bahsine kültüründe özellikle denizcilik ve balıkçılık önemli bir yer tutmaktadır. Bahsine balıkçıları dalış yaparak avlanmak için özel teknikleri kullanmaktadır. Diğer taraftan halkın da çok iyi bilmeyenleri arasında Ahlat ve Türbedarlık da bulunmaktadır.

Bahsine kültüründe hukuk kuralları da önemli bir yer tutmaktadır. Bunlar, kişisel çıkarları korumak için oluşturulmuş olanlardır. Bahsineler arasındaki hukuki problemlerin çözümünde geleneksel düzenlemeler kullanılmaktadır.

Bahsine kültürünün sürdürülmesi ve yaşatılması amacıyla Bahsineler tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar arasında yoğun olarak kültürel mücevherlerin toplanması, dokümantasyonu ve arşivlenmesi yer almaktadır.

Bahsine kültürü, tarihin çok eski zamanlarından beri yaşanmakta ve bugüne kadar gelmiştir. Bahsineler arasındaki tarihi değerler sürdürülmek ve ilelebet yaşatılmak üzere arşivlenmekte ve korunmaktadır. Bu nedenle, Bahsine kültürünün korunması için gerekli çalışmalar her kesim tarafından desteklenmelidir.

Yorum yapın